O Stowarzyszeniu

Pomysł powołania Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną zrodził się z potrzeby aktywnego działania na rzecz uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie.
Działamy z myślą o niepełnosprawnych i mamy na celu szeroko rozumianą pomoc w rozwoju naszych podopiecznych. Pracujemy tak, aby podnieść jakość kształcenia uczniów SOSW w Dzierżoniowie. Swoje cele realizujemy poprzez:

  • szeroko pojętą rehabilitację,
  • promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i wytworów powstałych w procesie ich rehabilitacji,
  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i społeczności lokalnej,
  • prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wdrażamy następujące metody terapeutyczne:

  • arteterapię – malowanie, rysowanie, rzeźbienie oraz inne formy sztuki – jako efektywne sposoby komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem,
  • alternatywne metody komunikacji, wspierające komunikację osób mających trudności z mową, czytaniem i pisaniem,
  • kynoterapię,  jako metodę wspomagającą efekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych i dzieci z dysfunkcjami, w której głównym motywatorem jest odpowiednio predysponowany i wyszkolony pies
  • naukę czytania globalnego wg metody Glenna Domana.

Prowadzimy wiele działań, które wiążą się bezpośrednio z poprawą jakości życia dzieci: zajęcia teatralne, taneczne, zabawy okazjonalne, zawody sportowe, zajęcia kulinarne. Staramy się także wyjść na zewnątrz i zaistnieć w środowisku lokalnym.

Bardzo  ważna jest także zaangażowana praca członków Stowarzyszenia, bez których nie moglibyśmy prowadzić tak szeroko pojętej działalności. Praca na rzecz naszych podopiecznych sprawia nam wiele satysfakcji, a uśmiech na ich twarzach jest dla nas największą nagrodą.pomost_kontur _miniatura