Arteterapia

PRACOWNIA RĘKODZIELNICTWA

Stowarzyszenie wspiera edukację wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie w pracowni rękodzielnictwa.

arte arte (2)

Sztuka, oprócz swych walorów estetycznych i dekoracyjnych, może pozytywnie oddziaływać na osoby z deficytami rozwojowymi, powodując samopoznanie, rozwój osobisty, uwrażliwienie, a przede wszystkim samouzdrowienie. Malowanie, rysowanie, rzeźbienie oraz inne formy sztuki mogą być efektywnymi sposobami komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem.

arte (3) arte (4)

Terapia przez sztukę polega na uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, rozwija sprawności manualne, relaksuje, pozwala na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. Pobudza do wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwija zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

arte (5) arte (6)