Komunikacja

WIZUALNA KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wielu wychowanków placówki ma znaczne trudności w zakresie komunikacji werbalnej – posługiwaniu się mową, a ze względu na deficyty rozwojowe, wykazuje także brak umiejętności pisania i czytania. Praca rewalidacyjna z wieloma podopiecznymi opiera się na alternatywnych metodach komunikacji, wykorzystujących system piktogramów. Piktogramy są systemem znaków obrazkowych służących do rozwijania komunikacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz dla osób z poważnymi problemami w zakresie rozumienia języka i posługiwania się mową.

sosw-ddz-5 sosw-ddz-2

Nauczyciele zatrudnieni w Placówce dostrzegają ciągłą potrzebę rozwijania warsztatu pracy, pozyskiwania nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wspierania rozwoju swoich podopiecznych. Wsparciem jest działalność organizacji pozarządowej.

sosw-ddz-1 sosw-ddz-8

Dzięki staraniom Stowarzyszenia i wsparciu finansowemu ze strony Pana Stanisława Miazgi – przedsiębiorcy z Dzierżoniowa, właściciela firmy budowlanej “PB MIAZGA”, warsztat pracy oligofrenopedagogów w Ośrodku wzbogacił się o pełny zestaw piktogramów do komunikacji alternatywnej dla osób niemówiących oraz cztery komplety materiałów edukacyjnych do indywidualnej pracy z podopiecznymi. Stowarzyszenie “POMOST” w Dzierżoniowie zakupiło również program komputerowy do nauki porozumiewania się i rozwoju języka z pomocą piktogramów. Zakup ten wsparła szwajcarska rodzina Państwa Schraner, zaprzyjaźniona ze Stowarzyszeniem.

sosw-ddz-3 sosw-ddz-4

Wszystkie elementy serwisu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, zakupione przez Stowarzyszenie “POMOST” w Dzierżoniowie, przekazano do codziennej pracy z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie. Obecny zasób pomocy dydaktycznych w Ośrodku nie wyczerpuje potrzeb, dlatego Stowarzyszenie nadal będzie czynić starania o środki finansowe i uzupełniać bazę dydaktyczną alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

sosw-ddz-6 sosw-ddz-7

Do tej pory udało nam się zakupić i udostępnić do wykorzystania w placówce partnerskiej:
1 komplet piktogramów
piktogram3
4 komplety indywidualnych książeczek edukacyjnych

4 podstawki ekspozycyjne

program komputerowy

Obecnie z wdrażania do komunikacji alternatywnej może korzystać 4 wychowanków placówki