Ja i cztery łapy – edycja 2020

Zadanie „Wspieranie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Dzierżoniowa”, dofinansowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów kwotą 3.000zł, zaplanowane do realizacji od marca do listopada 2020, z przerwą wakacyjną, nie zostało zrealizowane ze względu na obostrzenia sanitarne COVID-19. Projekt zakładał udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach kynoterapii/dogoterapii. Dotacja została w całości zwrócona na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Gminą Miejską Dzierżoniów.