Ja i cztery łapy – edycja 2015

Od lutego do listopada 2015 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne „Ja i cztery łapy”, dofinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć kynoterapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania odbywały się jeden raz w miesiącu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie, w których uczestniczyły dzieci uczące się w Placówce i mieszkające w Dzierżoniowie. Tematyka zajęć była różnorodna: od poznawania psów i ich zachowań, do współpracy ze zwierzętami w wykonywaniu zadań edukacyjnych. Przyjęte były trzy formy pracy: spotkanie z psem, edukacja z psem i terapia z psem. Zajęcia prowadziła kynoterapeutka z towarzyszeniem psów przygotowanych do udziału w zajęciach.

 20151119_120237

Dodatkową formą uatrakcyjniającą zadanie był dogtrekking, polegający na wymarszu z psami w teren. Obcowanie z psem, współpraca podczas spaceru i spotkanie uczestników z większą liczbą psów jednocześnie miały za zadanie pogłębianie więzi i wzmacnianie zaufania czworonogów do dzieci, ze wzajemnością.

dogtrekking dogtrekking (6)

Zadanie zakończyło się spotkaniem wszystkich uczestników zajęć z psami biorącymi udział w kynoterapii: Lemonem i Niko.