Przez wiedzę do integracji – edycja 2015

Każdy z nas ma świadomość, że światem rządzą stereotypy, a to za sprawą ludzi, którzy je głoszą. Chcąc wyjść naprzeciw tym, którzy zostali w jakiś sposób zaszufladkowani, Stowarzyszenie „POMOST” w Dzierżoniowie opracowało Grę Miejską „Przez wiedzę do integracji – łamiemy stereotypy”. Pomysłodawcą projektu była pani Katarzyna Ciborska. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków projektu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, realizowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem gry była integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Założeniem nie była rywalizacja, ale dobra zabawa i pokazanie, że wspólnie można osiągnąć sukces. Zachęcanie uczniów niepełnosprawnych i z trudnościami w nauce do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym może zapobiec w przyszłości ich społecznemu wykluczeniu. Każdy wie, jak bardzo słowa i przysłowiowe szufladkowanie może być krzywdzące dla ludzi, dlatego też trzeba pokazywać osobom niepełnosprawnym, że mają takie samo prawo uczestnictwa w życiu społecznym jak inni. Oni też mają swoje aspiracje, talenty, marzenia, też mogą osiągać sukcesy, tylko muszą w to uwierzyć. Aby tak się stało, społeczeństwo musi w nich uwierzyć.

W grze uczestniczyło 6 drużyn, reprezentacje: Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Księdza Jana Twardowskiego w Piławie Górnej, Szkoły Podstawowej Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie. Wszystkie zespoły startowały z siedziby OSW w Dzierżoniowie, gdzie zostały wyposażone w mapkę i kartę zadań oraz wskazówki do dalszej drogi. Ich zadaniem było pokonanie odpowiedniego odcinka drogi, w tym; odwiedzenie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej, wejście na Wieżę Ratuszową, konsumpcja tosta w Tościku, odnalezienie daty powstania Kościoła Świętego Jerzego itp. W wyznaczonych miejscach zespoły otrzymywały od wolontariuszy koperty z zadaniami i wskazówkami do trasy. Każda grupa musiała zebrać 10 kopert. W kopertach oprócz zadań i wskazówek znajdowały się również puzzle. Ostatnim punktem trasy był Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, gdzie uczniowie układali puzzle, które wcześniej organizator pomieszał. Dzięki temu zawodnicy z poszczególnych zespołów „zmuszeni” byli do współpracy z innymi uczniami w celu pozyskania puzzli swojego koloru, po to, aby ułożyć cały obrazek.

Podsumowaniem projektu była konferencja, podczas której uczestnicy i zaproszeni goście mogli poznać specyfikę pracy Stowarzyszenia oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie. Na tę okoliczność przygotowano specjalną prezentację, która zobrazowała uczestnikom, o jakim rodzaju działalności i pracy jest mowa. Podopieczni Stowarzyszenia dali poznać się od strony artystycznej, dając krótki pokaz wokalny i taneczny. Niewątpliwą przyjemność sprawiło przedstawienie przyjaciela Stowarzyszenia Niko – psa terapeuty, który pomaga na co dzień swoim starszym i młodszym wielbicielom. Czas uświetnił również pokaz iluzjonisty.

 

Podczas konferencji wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali pamiątkowe nagrody. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom będziemy mogli „zbudować balkon myśli i uczuć, by wychylić się zza stereotypów”.
Składamy podziękowania Instytucjom, które wspierały projekt Stowarzyszenia: Muzeum Miejskiemu Dzierżoniowa, Straży Miejskiej w Dzierżoniowie, Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie, Centrum Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury, firmie Foto–Techni–Color Grażyna i Janusz Kotasek oraz smażalni Tościk. Wspierali nas wolontariusze z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie i wolontariusze z „Przyjaciele Ekonomika”.