Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

  • Terapia

Współuczestniczymy w kształtowaniu, na miarę indywidualnych możliwości, samodzielnego członka społeczeństwa,  potrafiącego podejmować decyzje zgodnie ze swoim przekonaniem,  współtworzącego grupę społeczną, znającego wartość rodziny, rozróżniającego dobro od zła, umiejącego cieszyć się naturą, wychowanego w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego.