Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

  • Terapia

Współuczestniczymy w kształtowaniu, na miarę indywidualnych możliwości, samodzielnego członka społeczeństwa,  potrafiącego podejmować decyzje zgodnie ze swoim przekonaniem,  współtworzącego grupę społeczną, znającego wartość rodziny, rozróżniającego dobro od zła, umiejącego cieszyć się naturą, wychowanego w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. Działalność prowadzimy od czerwca 2014, a status organizacji pożytku publicznego mamy od grudnia 2017.