Partnerzy

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DZIERŻONIOWIE:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

ul. Nowowiejska 74 i 76, tel./fax: 74-647-68-67
strona www 

  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  • Grupy Wychowawcze